איור ‭:10.1‬ עוני בקרב ילדים בשנים ‭2009-1999‬ בישראל <sup>57</sup>