טבלה ‭:10.3‬ קצבאות ילדים במדינות האיחוד האירופי ‭) EU-15 (‬ ובישראל, ינואר ‭<sup>56 </sup>*2004‬