טבלה ‭:10.2‬ סכומי קצבאות הילדים לילדים שנולדו אחרי 1 ביוני ‭<sup>55 </sup>2003‬