טבלה ‭:10.1‬ סכומי קצבאות הילדים לילדים שנולדו עד 31 במאי ‭<sup>54 </sup>2003‬