טבלה ‭:4‬ שיעורי הקצבאות למשפחות עם ילדים בהתאם להחלטת הממשלה שהתקבלה במרס 2003 )בשקלים חדשים( <sup>76</sup>