טבלה ‭:3‬ שיעורי הקצבאות למשפחות עם ילדים במרס ‭,2002‬ ביולי 2002 ובספטמבר 2002 )בשקלים חדשים( <sup>69</sup>