טבלה ‭:2‬ שיעורי הקצבאות למשפחות עם ילדים בינואר 2001 ובמרס 2002 )בשקלים חדשים( <sup>57</sup>