טבלה ‭:1‬ שיעורי הקצבאות למשפחות עם ילדים בנובמבר 2000 ובינואר 2001 )בשקלים חדשים( <sup>26</sup>