אברהם דורון, "שחיקתה של מדינת הרווחה בישראל בשנים 2003-2000: המקרה של קצבאות הילדים", 11 עבודה, חברה ומשפט 95 (2005), עמודים 103-95, 115-107

מבוא קצבאות הילדים נהפכו למן שנות התשעים של המאה הקודמת , וביתר שאת בשנות האלפיים , למוקד התעניינות המעורר ויכוח חריף בכל הנוגע למדיניות החברתית של ישראל . כמעט בכל שנה בתקופה הנסקרת הוקדש חלק חשוב של הוויכוח הציבורי על תקציב המדינה לעיסוק בבעיית התשלומים של קצבאות הילדים . ויכוח זה התנהל לכאורה תחת המסווה של הצורך לצמצם את ההוצאה הציבורית לתחומי הרווחה , אולם הוא הושפע לא מעט מן המניפולציה האסטרטגית הן של השחקנים בזירה הפוליטית והן של דעת–הקהל כולה , שכוונה והודרכה על–ידי קובעי המדיניות באוצר המדינה , אשר התקשו לקבל את תשלומי קצבאות הילדים כמכשיר לגיטימי של מדיניות חברתית . תוכניות לתשלום קצבאות ילדים הונהגו לראשונה בישראל בשנת . 1959 תוכניות אלה עברו מאז גלגולים ושינויים רבים . למן תחילת הפעלתן היו התוכניות לתשלומי קצבאות הילדים נתונות בוויכוח פוליטי וחברתי , ועברו תהפוכות מבניות וענייניות רבות . דפוס התפתחות זה משקף את הקושי הנמשך בהשגת הסכמה חברתית ביחס לתפקידן של קצבאות אלה . קושי זה לא אפשר גיבוש אסטרטגיה לטווח ארוך של המדיניות החברתית בנושא . הרפורמה בתשלומי קצבאות הילדים שהונהג...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה