2 קצבאות ילדים: קצבאות אוניברסליות או קצבאות מותנות במבחני נזקקות

בעולם המערבי קיימת שאיפה עקרונית לקביעת הסדר שוויוני של חלוקת ההכנסות במדינה . מהותית , החתירה לחלוקת הכנסות שוויונית היא בעלת כפל פנים : במסגרת הפן הראשון , מתבקשים בעלי ההכנסות הגבוהות לשלם יותר על חשבון הפעלת מערכת הביטחון הסוציאלי , אף שבפועל הם עשויים לקבל תמורה פחותה ממה שתשלום , כאמור , היה בדרך הטבע מקנה להם . במסגרת הפן האחר , מתבקשים בעלי ההכנסות הנמוכות לשלם פחות על חשבון הפעלת מערכת הביטחון הסוציאלי , אף שבפועל הם עשויים לקבל יותר ממה שתשלום , כאמור , היה בדרך הטבע מקנה להם . החתירה לקביעת הסדר הכנסות שוויוני יותר פועלת בשני מישורים כדלקמן : המישור האנכי — במישור זה מדובר בניסיון להשיג חלוקת הכנסות שוויונית יותר בין משפחות בעלות רמות הכנסה שונות . הגשמת מטרה זו מתבצעת לרוב במישור דיני המסים באמצעות קביעת שיעורי מס פרוגרסיביים . המישור האופקי — במישור זה מדובר בניסיון להשיג חלוקת הכנסות שוויונית יותר בין משפחות בעלות גודל שונה ( שוני במספר הילדים , ( שהן באותה רמת הכנסה . הנחת היסוד בהקשר זה היא שמספר הילדים תואם את המצב הכלכלי , והגשמת המטרה מושגת באמצעות הענקת קצבאות ילדים...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה