1 מבוא

כאמור , תכליתו של הביטחון הסוציאלי להבטיח קיום בכבוד אנושי וכלכלי כאחד . במסגרת זו מגן הביטחון הסוציאלי גם על מצבים המסכנים את הבטחת קיומו של האדם בכבוד אף שכושר השתכרותו לא נפגע . זאת מאחר שבמצבים האלה הגדלת ההוצאות גורמת לירידה ברמת חייו של האדם , והרחבת המשפחה נכנסת לקטגוריה זו . הרחבת המשפחה מגדילה את ההוצאה המשפחתית ובכך היא עשויה לסכן את קיומם בכבוד של ההורים ושל הילדים גם יחד . זו הסיבה שהובילה לגיבוש מדיניות חברתית כלפי המשפחה המבטאת , בין היתר , את מחויבות החברה לילדיה . המדיניות החברתית המבטיחה את קיומה של המשפחה ( ההורים והילדים ) בכבוד יכולה להתבטא בצורות שונות והיא משתמשת למטרה זו באמצעים המופעלים במישורי התייחסות מגוונים . נציין להלן ארבע דרכים עיקריות להבטחת הקיום המשפחתי בכבוד . ראשית , הבטחת קיומן בכבוד של משפחות המטופלות בילדים בצורה ישירה . התכלית העיקרית של קצבאות הילדים שמעניקה מערכת הביטחון הסוציאלי היא הבטחת קיומן בכבוד של אותן משפחות . זאת , משום שהענקת הקצבאות משלימה את הכנסתן של משפחות המטופלות בילדים ומבטיחה , בדרך זו , שקיומן יהיה בכבוד אנושי וכלכלי כאחד . נ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה