איור ‭:9.1‬ מספר מקבלי קצבאות אימהות — במהלך השנה <sup>58</sup>