4 היריון ולידה: ההסדר הישראלי – פן הביטחון הסוציאלי

חוק הביטוח הלאומי ] נוסח משולב , ] התשנ"ה 1995 ( להלן : חוק הביטוח הלאומי ) מסדיר בפרק ג את נושא ביטוח האימהות . נקבעים בו תנאי הזכאות וטיבם של התשלומים המוענקים להבטחת תנאים נאותים ליולדת וליילוד , ופיצוי היולדת על אובדן הכנסה שנגרמה בעקבות ההיריון והלידה .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה