3 היריון ולידה: ההסדר הישראלי – פן הביטחון התעסוקתי

בישראל , חוק עבודת נשים , התשי"ד 1954 ( להלן : חוק עבודת נשים ) מסדיר את כל הזכויות המיוחדות הנוגעות להיריון וללידה בהקשר של הביטחון התעסוקתי והשמירה על הבריאות . בהקשר של הפן התעסוקתי נוגע חוק עבודת נשים למערכת היחסים שבין העובדת — ההרה או היולדת — לבין מעבידה בלבד . החוק נוגע לזכויות העומדות לרשות העובדת במהלך ההיריון , בין שמדובר בהיריון תקין , בין שמדובר בשמירת היריון ובין שמדובר בהפלה . החוק נוגע גם לשאלה של מכלול הזכויות הנוגעות ללידה , ובייחוד לאיסור הפיטורים עקב ההיריון . ההוראות הנבחרות מתוך חוק עבודת נשים , המובאות להלן , נוגעות לשני הפנים האלה : א ) הבטחת הביטחון התעסוקתי של העובדת שהיא בהיריון או של עובדת שילדה ; ב ) הבטחת בריאותה של העובדת , החל בדאגה שפוריותה לא תיפגע , דרך הבטחת בריאותה במהלך ההיריון ולאחר הלידה , וכן השמירה על בריאותו של הרך הנולד .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה