אמנת העבודה בדבר ההגנה על האימהות (מספר 183) 2000

הגנה על הבריאות סעיף 3 כל מדינה חברה , לאחר התייעצות עם הגופים היציגים של המעסיקים ושל העובדים , תאמץ את האמצעים המתאימים כדי להבטיח שנשים הרות או מיניקות לא תידרשנה לבצע עבודה שהרשות המוסמכת קבעה כי היא מזיקה לבריאות האם או הילד , או שתוצאות בדיקה קבעו שנשקף סיכון משמעותי לבריאות האם או הילד . . 1 יש התייחסות לנושא ההגנה על ההיריון והלידה גם בסעיף כה ( 2 ) להצהרה האוניברסלית על זכויות האדם משנת 1948 וכן ב , Convention on the Elimination of Discrimination against Women 1979 , Article 11 , 2 ( a () b () d ) ( האמנה הבין לאומית בדבר חיסול האפליה נגד נשים משנת ( 1979 שנתקבלה באו"ם . . 2 ראו : http : // www . ilo . org / ilolex / lex-cgi / convde . pl ? C 183 חופשת לידה סעיף 4 . 1 עם הצגת אישור רפואי או מסמך מתאים אחר , כפי שייקבע בחוקי המדינה ונהגיה , שבו יצוין תאריך הלידה המשוער , כל אישה שאמנה זו חלה עליה תהיה זכאית לחופשת לידה שאורכה לא יפחת מ–14 שבועות . ] ... [ . 4 בהתחשב בצורכי ההגנה על בריאות האם והילד , חופשת הלידה תכלול תקופה של שישה שבועות שיהיו חופשת חובה לאחר הלידה , אלא אם כ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה