2 היריון ולידה: הסדר זכויות במישור הבין־לאומי

במישור הבין לאומי מוסדרת ההגנה על עובדות בנסיבות של היריון ולידה בשני מסמכים של ארגון העבודה הבין לאומי שנוסחו מחדש בשנת . 2000 המדובר באמנת ארגון העבודה בדבר ההגנה על האימהות ( מספר ( 183 משנת 2000 ( להלן : אמנת העבודה מספר ( 183 ובהמלצת ארגון העבודה בדבר ההגנה על האימהות ( מספר ( 191 משנת 2000 ( להלן : המלצת העבודה מספר . ( 191 קטעים נבחרים מהן מובאים להלן .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה