1 מבוא

הרחבת המשפחה מצריכה היערכות להחזקתו של אדם נוסף שהוא נטול יכולת לתרום לפרנסתה . בתוקף כך יש בהרחבת המשפחה , בין היתר , משום סיכון חברתי העשוי להכביד על המשך קיומה בכבוד . סיכון זה בא לידי ביטוי בארבעה היבטים והם מנויים להלן . ההיבט הראשון הוא ההגנה על רמת החיים של המשפחה שלא תיפגע בעקבות הגידול שחל בהוצאותיה עקב ההיריון והלידה . המשפחה נחשפת להוצאות מיוחדות בעקבות ההיריון והלידה , כגון מימון הוצאות האשפוז בנסיבות הלידה או רכישת ציוד ראשוני לתינוק . מערכת הביטחון הסוציאלי אמורה להסדיר פן זה של הסיכון החברתי , ואכן , מענק האשפוז או מענק הלידה שמערכת הביטחון הסוציאלי מספקת משמשים לתכלית זו . במישור הבין לאומי נקבעו הסדרים בסיסיים בנדון , והם מורחבים ומושלמים במישור המדינתי באמצעות נורמות שמערכת הביטחון הסוציאלי מספקת . ההיבט השני הוא ההגנה על רמת החיים של המשפחה שלא תיפגע מאובדן הכנסות בגלל צרכים הנובעים מהיריון ומלידה וגורמים להיעדרויות או מחייבים שינוי העיסוק , כגון ההיעדרות מהעבודה במהלך שמירת היריון או היעדרות לאחר הלידה . הבטחת הזכויות בהיבט זה רלוונטית רק לנשים המשולבות במעגל העבודה...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה