9 משפחה וביטחון סוציאלי: מבט לעתיד

פריחת מדינת הרווחה לאחר מלחמת העולם השנייה הובילה לגיבוש מערכת הביטחון הסוציאלי . בהקשר המשפחתי הסתמנה מגמה ברורה של עיצוב מערכת הביטחון הסוציאלי בהתאם לאמות המידה שהוצגו לעיל . קצבאות הילדים האוניברסליות והזכויות המיוחדות בשל היריון , לידה והורות קנו להן שביתה במרבית מערכות הביטחון הסוציאלי בעולם המערבי . ואולם נראה כי התמונה הוורודה של מערכת הביטחון הסוציאלי הולכת ומשתנה במאה ה . 21 מערכת הביטחון הסוציאלי בכללותה , ובייחוד גיבוש קצבאות הילדים כקצבאות אוניברסליות , נמצאים כיום במתקפה קשה . רוחות חדשות , כלכליות ואידיאולוגיות , החלו נושבות בשלהי המאה ה , 20 כגון התפתחות האינדיווידואליזם , השאיפה להפעלת המשק כשוק חופשי ותחרותי והחתירה לצמצום מעורבות המדינה . התפתחויות אלה יצרו לחצים לצמצום פריסתה של מערכת הביטחון הסוציאלי , בצד קיצוץ המשאבים המשמשים למטרותיה . לחצים אלה פיתחו מגמות משני סוגים : א ) מגמות להנהגת קיצוצים ישירים בשיעור הקצבאות ובדרכי עדכונן ; ב ) מגמות לעריכת קיצוצים עקיפים במשאבים המופנים למימון מערכת הביטחון הסוציאלי שיושגו באמצעות המרת הקצבאות האוניברסליות בקצבאות המו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה