8 הדגם החדשני של מערכת הביטחון הסוציאלי: אמות מידה לעיצובו

בעת העיצוב החדש של מערכת הביטחון הסוציאלי ( שהוא פרי השינויים שחלו במבנה המשפחה ) נדרש להגדיר את הדגם שעל פיו ייבנה ההסכם החברתי החדש שמערכת הביטחון הסוציאלי אמורה לשקף . במסגרת זו נדרש להתמודד עם ארבע שאלות מפתח , ואלה הן : ראשית , האם יש מקום לעצב את מערכת הביטחון הסוציאלי כך שהיא תקנה זכויות מיוחדות לנשים ולבעלי אחריות משפחתית בנושאי היריון , לידה והורות , שתאפשרנה להם להשתלב בשוק העבודה ולשרוד בו ? בשאלה זו נדון בסעיף א להלן . שנית , האם יש מקום לעצב את מערכת הביטחון הסוציאלי כך שהיא תקנה לבעלי האחריות המשפחתית זכויות הוריות ברירניות , האמורות לאפשר לשני ההורים לשלב , על בסיס שוויוני , את שתי הקריירות : בעבודה ובמשפחה ? בשאלה זו נדון בסעיף ב להלן . שלישית , האם יש מקום לעצב את מערכת הביטחון הסוציאלי כך שהיא תישא בעלות הזכויות המיוחדות שהיא אמורה להעניק בנסיבות ? בשאלה זו נדון בסעיף ג להלן . רביעית , האם יש מקום לעצב את מערכת הביטחון הסוציאלי כך שהיא תקנה לנשים זכויות אישיות וישירות ? בשאלה זו נדון בסעיף ד להלן . התשובות לארבע שאלות המפתח האמורות מספקות במשותף את יסודותיו של הדגם הח...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה