טבלה ‭:8.2‬ מדדי משפחתיות על פי קבוצות אוכלוסייה <sup>39</sup>