טבלה ‭:8.3‬ שיעור הפריון הכולל לשנים ‭,2008-1975‬ על פי דת )ממוצע לידות לאישה( <sup>40</sup>