טבלה ‭:8.1‬ מדדי משפחתיות – השוואה בין ישראל לבין חברות בתר־תעשייתיות אחרות <sup>38</sup>