4 משפחה וביטחון סוציאלי: הסיכון החברתי

בהרחבת המשפחה יש משום סיכון חברתי המכביד על אפשרותה של המשפחה להוסיף ולהתקיים בכבוד , ומכאן שיש צורך להגן על רמת חייה שלא תיפגע בעקבות הגידול שחל בהוצאותיה . ההיריון והלידה חושפים את המשפחה להוצאות מיוחדות , כגון הזדקקות לטיפולי פוריות יקרים , הצורך לממן את הוצאות האשפוז בנסיבות הלידה , או הצורך לרכוש ציוד ראשוני לתינוק . מערכת הביטחון הסוציאלי אמורה להסדיר פן זה של הסיכון החברתי שהרחבת המשפחה חושפת . מענק האשפוז או מענק הלידה שמערכת הביטחון הסוציאלי מספקת משמשים לתכלית זו . זאת ועוד , יש צורך להגן על רמת החיים השוטפת של המשפחה שהורחבה כך שהיא לא תיפגע בעקבות הגידול שחל בהוצאותיה , שהוא פועל יוצא מתוספת הנפשות הסמוכות על שולחנה . מכירים בקיומו של מתאם חיובי גבוה בין ריבוי ילדים לעוני . ההכרה בזכותה של המשפחה המורחבת לקבל קצבאות ילדים באמצעות מערכת הביטחון הסוציאלי אמורה להבטיח את המשפחה מפני החשיפה לסיכון החברתי של הירידה ברמת החיים שהרחבת המשפחה יצרה . ההכרה בזכות לקצבת ילדים הייתה הצעד הראשון בגיבוש מדיניות המשפחה של מערכת הביטחון הסוציאלי . על ילדים נאסר לעבוד . מכאן , שמעמדם הכלכלי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה