3 משפחה וביטחון סוציאלי: מבנה וחלוקת תפקידים מסורתית

מסורתית , המשפחה הייתה רב דורית וכוללנית , כאשר כמה דורות של בני המשפחה על צאצאיהם הסתופפו תחת קורת גג אחת . הרב דוריות התבטאה במישור האנכי , כלומר , כמה דורות של בני אותה משפחה חיו בצוותא , והכוללניות השתקפה במישור האופקי , כלומר , כלל האחים , האחיות ובני משפחותיהם היו מסגרת משפחתית אחת . המשפחה הייתה דו מינית , התגבשה בגיל צעיר , בשל גיל הנישואין הנמוך שנהג , וקיבלה גושפנקה פורמלית באמצעות תעודת נישואין רשמית דתית או ממלכתית . המשפחה הייתה רחבה וברוכת ילדים וההנחה הבסיסית הייתה שילדים נולדים רק במסגרת הנישואין . המשפחה הייתה יציבה , מאחר ששיעור הגירושין היה נמוך ודפוס החיים בנפרד לא היה מקובל . המסגרת המשפחתית נחשבה לנצחית משום ההנחה שאת הנישואין אי אפשר להתיר ( כשמדובר בנישואין קתוליים , ( או משום שהכתם החברתי והתרבותי שדבק בהתרתם היה כבד מנשוא ועל כן מבחינה מעשית כמעט לא עשו זאת . למילים הטקסיות " רק המוות יפריד בינינו" שהחליפו ביניהם בני הזוג ( בדתות מסוימות ) יוחסה משמעות מילולית . המשפחה פעלה על יסוד ההנחה שתפקיד האישה הוא במשק הבית והיא תלויה כלכלית בבעל . בגישה זו תמכה גם מערכ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה