2 מבנה המשפחה ומערכת הביטחון הסוציאלי: יחסי גומלין

בין מבנה המשפחה וגודלה לבין מהות ההגנה שמערכת הביטחון הסוציאלי מקנה מתקיימים יחסי גומלין והם משתקפים בטיבן ובהיקפן של הזכויות המוקנות לבני המשפחה הנחשפים לסיכונים חברתיים בעניינים ובמצבים של היריון , לידה והורות . מבנה המשפחה מקרין גם על זכויות בעניינים אחרים , כגון קצבת זקנה , קצבת שאירים , קצבת סיעוד , דמי אבטלה וכדומה . אפשר להדגים את יחסי הגומלין המתקיימים בין מבנה המשפחה וגודלה לטיבן של הזכויות שמערכת הביטחון הסוציאלי מקנה בשלושה הקשרים אלה : ראשית , מבנה המשפחה מכתיב מי משני בני הזוג נושא באחריות המשפחתית לטיפול בילדים ובבני משפחה תלויים , כלומר הוא הקובע למי תקנה מערכת הביטחון הסוציאלי זכויות שעניינן חופשות לטיפול בילדים ובבני משפחה תלויים . אם חלוקת התפקידים במשפחה מייחדת לאם בלבד את הנשיאה בעול האחריות המשפחתית , מערכת הביטחון הסוציאלי תקנה לה ורק לה זכויות לחופשת טיפול בילדים ובבני משפחה תלויים . אך אם על פי חלוקת התפקידים במשפחה שני ההורים כאחד נושאים באחריות המשפחתית , מערכת הביטחון הסוציאלי תבטיח חופשות הוריות ברירניות לטיפול בילדים ובבני משפחה תלויים . שנית , יש קשר ישיר ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה