1 מבנה המשפחה והמשטר הכלכלי הנוהג: יחסי גומלין

תכליתו של הביטחון הסוציאלי להגן על אנשים הנמצאים בסיכון חברתי . המשותף לכל הסיכונים החברתיים שהביטחון הסוציאלי מגן מפניהם משתקף בכך שהם מאיימים על אפשרותו של האדם להתקיים בכבוד . חשש זה עשוי להתממש אם האדם נקלע למצבים או לאירועים הפוגעים בכושר השתכרותו , או לחלופין , גורמים להגדלת הוצאותיו , מאחר שרמת החיים של האדם עשויה לרדת גם כאשר הוצאותיו גדלות ועל אף שרמת הכנסותיו נשמרת . ככלל , מערכת הביטחון הסוציאלי נועדה להגשים את תכליתה באמצעות המדיניות החברתית הרווחת במדינה . ואולם המדיניות החברתית נגזרת מהתפיסה האידיאולוגית המאפיינת את המשטר הכלכלי הנוהג במדינה . התפיסה האידיאולוגית מכתיבה , בין היתר , גם את מבנה המשפחה הרצוי ואת חלוקת התפקידים במסגרתו . כך , למשל , המדיניות הליברלית המסורתית השאירה את המשפחה , ובייחוד את חלוקת התפקידים בה , מחוץ למעורבות המשפטית , ומכאן , שמערכת הביטחון הסוציאלי לא הייתה צריכה . 1 לגישתו של אספינג אנדרסן , ( Andersen-Esping ) תכליתה של מדינת הרווחה ומכאן גם של הביטחון הסוציאלי משתנה ונגזרת בהתאם למשטר הכלכלי הנוהג במדינה . בעניין זה ראו : . G . Andersen-Esp...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה