בחירת העורכת

| יפן | אפריל 2015 s'Editor Choice | Japan | April 2015 : Interior Design בחירת העורכת | פריז | מרץ 2015 s'Editor Choice | Paris – Japan – Venice s'Editor Choice | Paris | March 2015 בחירת העורכת | ונציה | מאי 2015  אל הספר
טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21