ציהארו שיוטה, המפתח שביד, ‭,2015‬ מיצב: חוטי צמר אדומים, סירות ישנות, מפתחות ישנים, תצלום: סונהי מאנג הביתן היפני, הביאנלה בוונציה ‭Japan Pavilion, Venice Biennale 2015 Chiharu Shiota, The Key in the Hand, 2015, installation: red wool, old boats, old keys, photo: Sunhi Mang 2015‬