קלוד מונה, חבצלות מים, ‭,1926-1915‬ שמן על בד, דיפטיכון, ‭א"כ 200x300‬ תצלום: נאויה האטאקיאמה, באדיבות מוזיאון צ'יצ'ו לאמנות ‭courtesy of Chichu Art Museum Claude Monet, Water Lily Pond, 1915-1926, oil on canvas, diptych, 200x300 each, photo: Naoya Hatakeyama,‬