דיילות המוזיאון, צלם לא ידוע ‭Museum hostesses, photographer unknown‬