ולטר דה מריה, נראה/בלתי נראה ידוע/בלתי ידוע, ‭,2000‬ מיצב: גרניט, מהגוני, עלי זהב, בטון, תצלום: עליזה בצלאל ‭granite, mahogany, gold leaf, concrete, photo: Aliza Bezalel Walter De Maria, Seen/Unseen Known/Unknown, 2000, installation:‬