קאן יודה, סוד השמים, ‭,1996‬ שיש, ‭,69x230x295 ,60x230x297‬ תצלום: טדאסו יאמאמוטו, באדיבות המוזיאון לאמנות עכשווית, נאושימה ‭Contemporary Art Museum 60x230x295, photo: Tadasu Yamamoto, courtesy of Naoshima Kan Yasuda, The Secret of the Sky, 1996, marble, 60x230x297,‬