הירושי וימוטו, זמן חשוף, ‭,1994-1980‬ תצלומים, הדפס כסף, פספרטו, פלסטיק, ‭א"כ 66x81.3x3.8‬, תצלום: הירושי סוגימוטו, באדיבות המוזיאון לאמנות עכשווית, נאושימה ‭Sugimoto, courtesy of Naoshima Contemporary Art Museum silver print, matboard, plastic, 66x81.3x3.8 each, photo: Hiroshi Hiroshi Sugimoto, Time Exposed, 1980-1994, photographs, gelatin‬