מוזיאון צ'יצ'ו, נאושימה, יפן, מבט על, תצלום: מוזיאון צ'יצ'ו לאמנות ‭Chichu Art Museum, Naoshima, Japan, overview, photo: Chichu Art Museum‬