ניפר בארטלט, סירה צהובה וסירה שחורה, ‭,1985‬ מיצב, שמן על בד, צבע על סירות מעץ, תצלום: קוז'י מוראטקאמי באדיבות המוזיאון לאמנות עכשווית, נאושימה ‭Courtesy of Naoshima Contemporary Art Museum paint on wooden boats, photo: Koji Murakami Jennifer Bartlett, Yellow and Black Boats, 1985, installation, oil on canvas,‬