פיונה הול, ‭2015-2014 ,All the King's Men‬ )פרט‭,)‬ מדי צבא )מגרמניה‭,)‬ חוט ברזל, קוביות משחק, ‭130x34x38‬ הביתן האוסטרלי, הביאנלה בוונציה ‭Australian Pavilion, Venice Biennale 2015 Gallery, Sydney Courtesy of the artist and Roslyn Oxley9 (Germany), wire, dice, 130x34x38 2014-2015 (detail), knitted military uniform Fiona Hall, All the King's Men (detail), 2015‬