ציבי ב, ארכיאולוגיה של הווה, ‭,2015‬ מראה הצבה )חיצוני‭,)‬ הביתן הישראלי, הביאנלה בוונציה ‭,2015‬ תצלום: אלעד שריג ‭Tsibi Geva, Archeology of the Present, 2015, installation view (exterior), The Israeli Pavilion, Venice Biennale 2015, photo: Elad Sarig‬