מנשה קדישמן, ללא כותרת )ורסיה לעקדת יצחק‭,1998 ,)‬ ברזל, ‭,30x40x15‬ צלם לא ידוע ‭Isaac), 1998, iron, 30x40x15, photographer unknown Menashe Kadishman, Untitled (version for The Binding of‬