מנשה קדישמן, שלכת )ורסיה‭,1996 ,)‬ ברזל, ‭,60x40‬ צלם לא ידוע, ‭iron, 60x40, photographer unknown Menashe Kadishman, Fallen Leaves (version), 1996,‬