מנשה קדישמן, המחללת, ‭,2002‬ ברזל, גובה: ‭,46‬ תצלום: רחל סוקמן ‭iron, h: 46, photo: Rachel Sukman Menashe Kadishman, Woman Playing the Flute, 2002,‬