מנשה קדישמן, ראש, ‭,2009‬ אקריליק על בד, ‭,60x50‬ תצלום: רחל סוקמן ‭acrylic on canvas, 60x50, photo: Rachel Sukman Menashe Kadishman, Head, 2009,‬