מנשה קדישמן בלונדון, ‭,1959‬ צלם לא ידוע ‭photographer unknown Menashe Kadishman in London, 1959,‬