אולפור אליאון, ‭,2014 ,Inside the Horizon‬ מיצב תאורה, מוזיאון לואי ויטון, פריז תצלום: רחל סוקמן ‭photo: Rachel Sukman light installation, Fondation Louis Vuitton, Paris, Olafur Eliasson, Inside the Horizon , 2014,‬