אלוורת קלי, ‭,2014 ,Spectrum VIII‬ תצלום: רחל סוקמן מוזיאון לואי ויטון, פריז ‭Fondation Louis Vuitton, Paris photo: Rachel Sukman Ellsworth Kelly, Spectrum VIII, 2014,‬