תומ שוטה, איש בבוץ, ‭,2009‬ קלקר, גבס, עץ, ‭,580x850x850‬ תצלום: רחל סוקמן מוזיאון לואי ויטון, פריז ‭Fondation Louis Vuitton, Paris plaster, wood, 580x850x850, photo: Rachel Sukman Thomas Sch•tte, Man in Mud, 2009, Styrofoam,‬