יאן פאבר, ‭,2013 ,The Art of the Colonies‬ כנפי חיפושיות ירוקות על לוח עץ, ‭,227.5x173‬ תצלום: ליוון הרמן, גלריה דניאל טמפלון, פריז ‭227.5x173, photo: Lieven Herreman. Galerie Daniel Templon, Paris Jan Fabre, The Art of the Colonies, 2013, beetle elytra on wooden panel,‬