ים דיין, ‭,1990 ,Lookout Tower‬ תצלום: רחל סוקמן המוזיאון הפתוח, האקונה, יפן ‭Hakone Open-Air Museum, Kanagawa Prefecture, Japan Jim Dine, Lookout Tower, 1990, photo: Rachel Sukman‬