רציף הרכבת המהירה צ'ינקנסן, קיוטו, יפן, תצלום: רחל סוקמן ‭Sukman platform, Kyoto, Japan, photo: Rachel Japanese Shinkansen (bullet train)‬