המחסור בהכנסות עצמיות

ההכנסות העצמיות של הרשויות , כלומר שיעור ההכנסות שלהן מארנונה , מהיטלים ומאגרות שהן גובות מתושביהן ומבעלי העסקים שבתחומן , לעומת תקבוליהן מהממשלה , הן אינדיקציה לחוסן הכלכלי של הרשות . למשל , בשנת 2010 עמדו ההכנסות העצמיות ברהט על 28 . 3 % מהתקציב הרגיל , באום אלפחם — על , 28 . 6 % ובנצרת — על . 46 . 1 % לעומת זאת , ההכנסות העצמיות במיגזר היהודי עמדו על 86 . 4 % בקריית ביאליק , 71 . 8 % בעפולה , 60 . 1 % בנצרת עילית , 37 . 8 % בבית שאן , ו 40 . 1 % בקריית שמונה ( למס" . ( 2012 בשנים 2003-2007 גדלו ריאלית ההכנסות העצמיות לנפש ברשויות הערביות ב , 18 . 7 % מ ש"ח 1 , 067 לנפש ל ש"ח 1 , 266 לנפש , עלייה המבטאת שיפור מתון — מ 31 % ל — 33 . 9 % בשיעור ההכנסות העצמיות מתוך סך כל ההכנסות בתקציב הרגיל . שלושה גורמים עיקריים מהווים חסם בפני הגדלת ההכנסות העצמיות של הרשויות המקומיות הערביות : מצבה החברתי כלכלי של האוכלוסייה , התרבות הפוליטית , ובסיס המיסוי . מצב חברתי כלכלי — האוכלוסייה הערבית שייכת ברובה הגדול לקבוצות חלשות או למעמד הבינוני הנמוך , שיכולתם הכלכלית מוגבלת . הרשויות המקומיות ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה