הרשויות המקומיות הערביות בעיני תושביהן

תיפקוד הרשויות משתקף במדד שביעות הרצון מהן . משרד הפנים והלמ"ס פירסמו תוצאות סקר משנת , 2007 שבחן את מידת שביעות הרצון של תושבים מהרשויות המקומיות שלהם . על פי ממצאי הסקר , רק 45 . 5 % מהתושבים הערבים מרוצים מהתיפקוד הכללי של הרשות המקומית , לעומת 60 . 0 % בקרב היהודים . כ 40 . 7 % סברו שהרשות מספקת שירותים באופן שוויוני , שיעור שהיה נמוך במיוחד ביישובים מעורבים ובקרב הנוצרים , לעומת 60 . 1 % מקרב היהודים ח' ) מאיסי . ( 260 : 2011 באופן דומה , מנתוני סקר שערך נוהד עלי התברר , שתושבי הרשויות המקומיות הערביות מביעים חוסר שביעות רצון מרמת החיים ביישובי הערבים , מתיפקוד הרשויות המקומיות בכלל ומתיפקוד ראשיהן בפרט ( עלי . ( 234-235 : 2008 לתוצאה דומה הגיע גם סקר של עמותת הגליל , שבדק , בין השאר , את מידת שביעות הרצון מהרשויות המקומיות הערביות ( בשיר . ( 63-66 : 2008 נוכח תוצאותיהם של סקרים אלה נשאלת השאלה : מדוע אלה הם פני הדברים ? ייתכנו כמה הסברים לדבר : האחד הוא נחיתות השלטון המקומי הערבי . ההיסטוריה המורכבת של היחסים בין השלטון המרכזי היהודי לבין שלטון המקומי הערבי , המופלה לרעה , מ וּ ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה